ท่อ chiller คืออะไร มีหลักการทำงานอย่างไร มีคำตอบ

0 Comments
chiller

ท่อ chiller คือ ระบบทำความเย็นที่มีขนาดใหญ่ มีหน้าที่ผลิตน้ำเย็นหรือปรับอุณหภูมิน้ำเย็น จากนั้นส่งไปยังเครื่องปรับอากาศที่กระจายอยู่ตามห้องต่างๆ ของอาคาร ทุกคนรู้ไหมว่า ท่อ ชิลเลอร์ มีหลักการทํางานอย่างไรบ้าง เพื่อไขข้อข้องใจและเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักกับหลักการทำงานเบื้องต้น เราจึงหยิบยกเรื่องหลักการทำงานของท่อ chiller  มาอธิบายให้ฟังเป็นความรู้ขั้นพื้นฐาน   ท่อ chiller มีหลักการทํางานอย่างไร หลักการทำงานของท่อ chiller คือ การนำเอาสารทำความเย็นหรือก๊าซเย็นความดันต่ำซึ่งอยู่ในสถานะไออิ่มตัว อัดตัวอยู่ที่คอมเพรสเซอร์ จากนั้นสารทำความเย็นจะถูกอัด โดยเครื่องอัด จนมีสถานะเป็นไอร้อน มีความดันสูงและอุณหภูมิสูงด้วยจากนั้นสารทำความเย็นจะเคลื่อนที่ผ่านเข้าไปในเครื่องควบแน่น เพื่อถ่ายเทความร้อนออก สารทำความเย็นจะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวอิ่มตัว ซึ่งมีความดันสูง จากนั้นของเหลวอิ่มตัวที่มีความดันสูงนี้จะเคลื่อนที่ผ่านไปยังอุปกรณ์ขยายตัวหรืออุปกรณ์ลดแรงดัน โดยสารทำความเย็นมี 2 สถานะคือของเหลวและก๊าซที่มีอุณหภูมิต่ำและความดันต่ำ จากนั้นก็จะส่งผ่านเข้าไปในเครื่องระเหยทำให้สารทำความเย็นได้รับความร้อนจากการโหลดและกลายสภาพเป็นไอ้อิ่มตัว ซึ่งวัฏจักรการทำความเย็นจะดำเนินเช่นนี้ไปเรื่อยๆ หมุนเวียนเป็นวงจรแบบนี้ตลอดเวลา จึงทำให้ chiller สามารถผลิตน้ำเย็นได้อย่างต่อเนื่องนั่นเอง ระบบส่งน้ำเย็นที่อาศัยท่อน้ำเย็นมีทั้งท่อส่งน้ำเย็น (Supply Chilled Water Pipe) และท่อน้ำเย็นกลับ (Return Chilled Water Pipe) จะต้องหุ้มฉนวนป้องกันน้ำเกาะท่อ เนื่องจากความเย็นของท่อจะทำให้ความชื้นที่อยู่ในอากาศมาเกาะเป็นหยดน้ำที่ท่อ Water Cooled […]